Barnomsorgsavgift

Vi tillämpar samma form av avgift som kommunen, maxtaxa.

Den beräknas enligt följande:

Omsorgsavgift per månad 2019

Barn nr

Andel av hushållets månadsinkomst

Maximal månadsavgift

Barn 1

3%

1425 kr/mån

Barn2

2%

950 kr/mån

Barn 3

1%

475 kr/mån

Barn 4

0%

0 kr/mån

Ställa sig i kö?!

Det är enkelt att ställa sig i kö.

Skicka ett "mail" med barnets personuppgifter och dina personuppgifter

plus adress och telefonnummer.

Maila till:

springibenen@gmail.com

Vi verifierar din anmälan inom ett dygn.

Köreglerna är inte komplicerade

Vi har syskonförtur.

I övrigt är kön kronologisk, ditt anmälningsdatum bestämmer din plats i kön.

När en plats blir ledig erbjuder vi den till den som står först i kön och om den vill vänta så erbjuder vi nästa osv.

Vid uppsägning av plats gäller 60 dagars uppsägningstid