Personalen

Spring i benens personal:

Här jobbar 10 vuxna när förskolans 54 platser är upptagna!

Vi är Barnskötare, Förskollärare och Grundskollärare.

Vi är i olika åldrar, har olika mycket erfarenhet och olika bakgrund.

Det berikar vår verksamhet!

 

Det som vi alla har gemensamt är:

Vi vill vara utomhus varje dag!

Vi tycker om att röra på oss!

Vi är nyfikna!

Vi är kreativa och vill skapa!

Vi gillar naturvetenskap!

Det formar vår verksamhet!