Förskolans profil och pedagogik.

Vi har en ganska uppenbar profil:

Lek och rörelse = Hälsa!

Men vi har valt att inte binda oss vid en specifik pedagogik.

Det finns inga sanningar som helt fångar och beskriver hur vi ska bemöta ett barn och en grupp.

Det är vår uppgift att använda alla arbetssätt och metoder för att främja barnens utveckling.

Och en viktig del av arbetet med barnen är att ständigt vara öppen, flexibel och under utveckling. Då kan man undvika stagnation och enformigt tänkande.

Vi skall ge barnen en kärleksfull, trygg och utvecklande tillvaro hos oss.

Så därför ställer vi oss fria att utifrån det enskilda barnet och barngruppens sammansättning välja det arbetssätt som passar bäst!

 

Som förälder lämnar man det värdefullaste man har, det man älskar mest i världen till oss på förskolan! Och vår uppgift är att med all vår förmåga och kunskap ta hand om barnet så att föräldrarna kan vara på sina arbeten utan att känna oro och skuld.

Vi behöver ett nära samarbete med barnens föräldrar och en tillit till varandra för att på bästa sätt kunna tillvarata barnens behov.