Tema!

Vårt temaarbete förläggs inte som korta isolerade stunder. Vi låter istället temat genomsyra hela terminen. Vi har ett kontinuerligt arbete med barnkonventionen! Vi kommer att lära oss via böcker, internet och filmer. Då det är viktigt att barnen lär sig redan som små att alla människor har lika värde har vi börjat att prata om barnkonventionen. Allas lika värde och alla barns rättigheter.